Skip to content

Meis­ter­so­lis­ten im Isartal  Kon­zert­sai­son 2023 

Meis­ter­so­lis­ten 2023

Sams­tag, 11. Novem­ber 2023, 19.30 Uhr

Armi­da Quartett

Wolf­gang Ama­de­us Mozart, Streich­quar­tett Nr. 16 Es-Dur KV 428
Hen­ri Dutil­leux, Streich­quar­tett “Ain­si la nuit“
Antonín Dvořák, Streich­quar­tett Nr. 14 in As-Dur op. 105

Die Sai­son 2024 geht an den Start!

Reser­vie­ren Sie sich jetzt Ihr Abonnement!