Meis­ter­so­lis­ten im Isar­tal Kon­zert­sai­son 2020

Meistersolisten im Isartal 2020

Sams­tag, 19. Sep­tem­ber 2020, 19.30 Uhr

Qua­tu­or Ardeo

Wolf­gang Ama­dé Mozart, Streich­quar­tett KV 464 in A‑Dur
Tho­mas Lar­cher
, Streich­quar­tett Nr. 2
Franz Schu­bert
, Streich­quar­tett Nr. 14 in d‑Moll op. post. D 810 “Der Tod und das Mäd­chen”

20-06-20 MS-3 Lux Trio 2018 klein ©NedaNavaee

Ersatz­ter­min: Sams­tag, 03. Okto­ber 2020, 19.30 Uhr

Lux Trio

Joseph Haydn, Kla­vier­trio Es-Dur, Hob XV:36
Dmi­tri Schosta­ko­witsch, Kla­vier­trio Nr. 2 in e‑Moll op. 67
Bedřich Sme­ta­na, Kla­vier­trio op. 15 in g‑Moll

Sams­tag, 17. Okto­ber 2020, 19.30 Uhr

Ama­ryl­lis Quar­tett

Felix Men­dels­sohn Bar­thol­dy, Streich­quar­tett Es-Dur op. 12
Wolf­gang Rihm, Streich­quar­tett Nr. 4 (1981)
Felix Men­dels­sohn Bar­thol­dy
, Streich­quar­tett f‑Moll op. 80

Meistersolisten im Isartal 2020

Ersatz­ter­min: Sams­tag, 12. Dezem­ber 2020, 19.30 Uhr

Wataru Hisa­sue

Pas­cal Dusa­pin, Étu­de pour pia­no Nr. 2
Johann Sebas­ti­an Bach/Johan­nes Brahms, Cha­conne in d‑Moll (für die lin­ke Hand)
Karol Szy­ma­now­ski, Mét­o­pes op.29
Johan­nes Brahms, Kla­vier­so­na­te Nr.3 op.5 in f‑Moll